Μετεγγραφές 2023


Κατ' Eξαίρεση Μετεγγραφές B' Φάση

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί.

Σύστημα υποβολής αιτήσεων προς την Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών για φοιτητές/τριες που επικαλούνται τεκμηριωμένα ιδιαίτερα σοβαρούς και εξαιρετικούς λόγους.

Μετεγγραφές με κριτήρια, ειδικές κατηγορίες

Μεταβείτε στην εφαρμογή, για να δείτε το αποτέλεσμα της ένστασής σας.

Σύστημα αιτήσεων για μετεγγραφές:

  • μοριοδοτούμενων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων,
  • ειδικών κατηγοριών μετεγγραφών χωρίς περιορισμό θέσεων
  • κατηγοριών ειδικού ποσοστού (Κυπρίων, Μουσουλμάνων).

Μετεγγραφές αδελφών φοιτητών

Μεταβείτε στην εφαρμογή για να δείτε το αποτέλεσμα της ένστασής σας.

Σύστημα υποβολής αιτήσεων μετεγγραφής και δηλώσεων αποποίησης δικαιώματος μετεγγραφής, για αδέλφια φοιτητές που σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.