;

Μετεγγραφές 2020

Κοινωνικά - οικονομικά κριτήρια

Αν έχετε απορίες επί της διαδικασίας, σας υπενθυμίζουμε ότι στο menu Εγχειρίδιο Χρήσης παρέχεται αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης.

Αν η απορία εξακολουθεί, ανατρέξτε στις Συχνές Ερωτήσεις και αν δεν έχει απαντηθεί καλέστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας.


Συχνές Ερωτήσεις

Εισάγω username και passwd στη Εφαρμογή και εμφανίζεται μήνυμα σχετικά με ανεπαρκή στοιχεία. Τι πρέπει να κάνω;
Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Ιδρύματος προκειμένου να διαπιστώσετε ελλείψεις στα προσωπικά σας στοιχεία, οπότε να προβείτε στις απαραίτητες διορθώσεις. Εφόσον γίνει η ενημέρωση, σύντομα θα αντληθούν τα επικαιροποιημένα στοιχεία από τα Πληροφοριακά Συστήματα του Ιδρύματος και θα είστε σε θέση να προχωρήσετε. Τα στοιχεία στην έλλειψη των οποίων αναφέρεται το μήνυμα, αντλούνται μέσω των Πληροφορικών Συστημάτων του Ιδρύματος και ως εκ τούτου οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση μπορεί να γίνει μόνο μέσω των Υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Διαπίστωσα λάθος στην αίτηση μετεγγραφής αφού οριστικοποίησα. Μπορώ να ακυρώσω την αίτησή μου;
Ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει άρση της οριστικοποίησης της αίτησής του. Για να κάνει άρση οριστικοποίησης ο χρήστης πρέπει να εισαχθεί εκ νέου στο Πληροφοριακό Σύστημα με τα προσωπικά του διαπιστευτήρια. Εφόσον έχει υποβάλει οριστική αίτηση, θα μεταφερθεί κατευθείαν σε σελίδα με συνοπτικά ενημερωτικά στοιχεία σχετικά με την αίτησή του, στο κάτω αριστερό μέρος της οποίας εμφανίζεται σύνδεσμος με τίτλο Διαπιστώσατε κάποιο σοβαρό λάθος στην αίτηση μετεγγραφής? . Πατώντας ο χρήστης εκεί, εμφανίζεται ενημερωτικό κείμενο για τη δυνατότητα αποριστικοποίησης της αίτησης (τα στοιχεία της οποίας παρουσιάζονται συνοπτικά στο επάνω τμήμα της σελίδας), μέσω του συνδέσμου Άρση Οριστικοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η άρση είναι η συμπλήρωση του κωδικού εξετάσεων του αιτούντα. Αφού ο χρήστης συμπληρώσει ορθά τον προσωπικό του κωδικό εξετάσεων, μεταφέρεται σε νέα σελίδα στην οποία ενημερώνεται για τη δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης. ΠΡΟΣΟΧΗ μετά την άρση της αρχικής οριστικής αίτησης, απαιτείται εκ νέου οριστική υποβολή της νέας αίτησης για να λάβει αρ. Πρωτοκόλλου.

Προχώρησα σε οριστική υποβολή της αίτησης μου με κάποια κατηγορία δικαιούχων. Όταν δοκιμάζω να εισαχθώ σε άλλη κατηγορία δικαιούχων και να υποβάλω αίτηση, μου εμφανίζεται μήνυμα ότι έχω ήδη υποβάλει αίτηση με άλλη κατηγορία. Πως μπορώ να προχωρήσω;
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε οριστική αίτηση μετεγγραφής μόνο με μία κατηγορία δικαιούχων. Από τη στιγμή που υποβάλατε οριστική αίτηση με μία κατηγορία δικαιούχων, δεν έχετε δικαίωμα να υποβάλετε άλλη αίτηση μέσω άλλης κατηγορίας δικαιούχων, ακόμα και αν είχατε αποθηκεύσει προσωρινή αίτηση με αυτήν την κατηγορία δικαιούχων.

Διαπίστωσα ότι έχω υποβάλει οριστική αίτηση μετεγγραφής με κατηγορία δικαιούχων που δεν ανήκω ή δεν επιθυμώ . Πως μπορώ να το διορθώσω;
Για την εξαιρετική περίπτωση που κάποιος υποψήφιος έχει υποβάλει οριστική αίτηση με μία κατηγορία δικαιούχων και αναθεωρήσει την απόφαση του, έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε άρση της οριστικοποιημένης αίτησής του. Για να προχωρήσει σε άρση της αίτησης με κάποια κατηγορία ,ο χρήστης πρέπει να εισαχθεί ξανά στην κατηγορία των δικαιούχων με στην οποία υπέβαλε λανθασμένα αίτηση. Για τον τρόπο της άρσης μιας οριστικής αίτησης, ανατρέξτε παραπάνω στη δεύτερη συχνή ερώτηση.

Ολοκλήρωσα την Οριστική Υποβολή της αίτησης μου. Που και πότε πρέπει να στείλω τα δικαιολογητικά μου για τα κριτήρια που δήλωσα;
Τα δικαιολογητικά πρέπει αποσταλούν στη Γραμματεία του Τμήματος Υποδοχής, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων Μετεγγραφών 2020, σε διάστημα που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος Υποδοχής. Δικαιολογητικά αποστέλλονται μόνο από τους επιτυχόντες.

Γιατί στη σελίδα που καλούμαι να επιλέξω τα αντίστοιχα Τμήματα με το Τμήμα φοίτησής μου, δεν εμφανίζονται όλα τα αντίστοιχα Τμήματα που περιλαμβάνει η Υ.Α. των αντιστοιχιών?
Σύμφωνα με το Ν.46692 /2020 (ΦΕΚ 111/Α’/2020) για όλα τα Τμήματα που συμπεριλαμβάνονται σε κάποια ομάδα αντιστοιχιών, διαμορφώνεται βάση μετεγγραφής. Η βάση μετεγγραφής ορίζεται για κάθε Τμήμα, ανά έτος και κατηγορία επιλογής υποψηφίων ως εξής: Βάση Τμήματος όπως διαμορφώθηκε από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις για τη συγκεκριμένη κατηγορία με την οποία ο υποψήφιος για μετεγγραφή συμμετείχε σε αυτές τη χρονιά επιτυχίας του - 2750. Για να έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση για μετεγγραφή για ένα αντίστοιχο Τμήμα, θα πρέπει το σύνολο των μορίων που συγκεντρώσατε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, να είναι μεγαλύτερο ή ίσο της διαφοράς Βάσης μετεγγραφής Τμήματος-2750. Μόνο τα Τμήματα για τα οποία καλύπτετε την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής, εμφανίζονται στη λίστα με αντίστοιχα Τμήματα. Το Πληροφοριακό Σύστημα των Μετεγγραφών, στις πτυσσόμενες λίστες με τα αντίστοιχα Τμήματα, θα σας εμφανίζει μόνο αυτά για τα οποία πληρείται η παραπάνω συνθήκη.

Τί είναι η μετακίνηση, πότε μπορώ να κάνω αίτηση για μετακίνηση και με ποιο τρόπο?
Η μετακίνηση είναι μια νέα διαδικασία που θεσπίστηκε με τον νόμο Ν.46692 /2020 (ΦΕΚ 111/Α’/2020), σύμφωνα με την οποία κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση μετεγγραφής, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ταυτόχρονα και αίτηση για μετακίνηση σε Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου, τα οποία είχε συμπεριλάβει στο Μηχανογραφικό του Δελτίο τη χρονιά επιτυχίας του και για τα οποία η βάση εισαγωγής τους όπως διαμορφώθηκε για την κατηγορία με την οποία συμμετείχε ο υποψήφιος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το έτος εισαγωγής του στο τρέχον Τμήμα φοίτησης του, είναι μικρότερη ή ίση με τα μόρια που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Η αίτηση για μετακίνηση γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Μετεγγραφών και ο υποψήφιος τη βλέπει ως επόμενη σελίδα μετά τη φάση επιλογής αντίστοιχων Τμημάτων. Η αίτηση για μετεγγραφή και μετακίνηση θα είναι κοινή και θα λάβει έναν αριθμό Πρωτοκόλλου.

Μετά την φόρμα συμπλήρωσης των αντίστοιχων Τμημάτων, γιατί δεν εμφανίζεται η σελίδα για μετακίνηση?
Αν το Πληροφοριακό Σύστημα δεν σας δίνει δυνατότητα για υποβολή αίτησης μετακίνησης τότε ισχύει ένα από τα παρακάτω:
α) Δεν είστε πρωτοετής. Μόνο οι πρωτοετείς φοιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετακίνησης.
β) Στη σελίδα με τα κοινωνικά κριτήρια δηλώσατε ότι ανήκετε σε κάποια από τις κατηγορίες υποψηφίων για τις οποίες δεν ισχύει ο περιορισμός του αριθμού των θέσεων για Μετεγγραφή, ή έχετε εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία Ελλήνων πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης για την οποία ισχύει διαφορετικός ποσοτικός περιορισμός θέσεων.
γ) Δεν ικανοποιείται η προϋπόθεση της βάσης μετακίνησης για κανένα από τα Τμήματα του ίδιο επιστημονικού πεδίου, που έχετε συμπεριλάβει στο μηχανογραφικό σας.

Γιατί στις λίστες με τα Τμήματα προς Μετακίνηση δεν βλέπω όλα τα Τμήματα του ίδιου Επιστημονικού Πεδίου με το Τμήμα φοίτησής μου?
Στις λίστες με τα Τμήματα προς μετακίνηση περιλαμβάνονται μόνο τα Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου με το Τμήμα Τρέχουσας φοίτησης σας, που είχατε συμπεριλάβει στο Μηχανογραφικό δελτίο και για τα οποία η βάση μετακίνησης (βάσης Τμήματος όπως διαμορφώθηκε για την κατηγορία που συμμετείχατε στις πανελλαδικές Εξετάσεις τη χρονιά εισαγωγής σας) είναι μικρότερη ή ίση από τα μόρια που συγκεντρώσατε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Είναι υποχρεωτικό να δηλώσω Τμήματα για μετακίνηση κατά την αίτηση μετεγγραφής?
Όχι, η υποβολή αίτησης μετακίνησης είναι προαιρετική.

Το Τμήμα φοίτησής μου δεν ανήκει σε καμιά ομάδα αντιστοιχιών, μπορώ να υποβάλω αίτηση μετακίνησης?
Οι φοιτητές των Τμημάτων που βρίσκονται στον Πίνακα Γ – Μη Αντίστοιχα Τμήματα ΑΕΙ όπως συμπεριλαμβάνεται στην με στοιχεία: 87763/Ζ1 (ΦΕΚ 2766/Β’/7-7-2020) Υ.Α , δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής, ούτε αίτησης μετακίνησης .

Πως θα ξέρω την κατηγορία με την οποία έχω εισαχθεί στο Τμήμα που φοιτώ?
Μετά την εισαγωγή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα μετεγγραφών και αφού ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ακολουθεί σελίδα με τρεις πίνακες, στους οποίους έχουν καταχωρηθεί στοιχεία που σας αφορούν. Στον πίνακα Στοιχεία Πανελλαδικών περιλαμβάνονται το έτος εισαγωγής σας στο τρέχον Τμήμα φοίτησης, τα μόρια που συγκεντρώσατε και η κατηγορία με την οποία συμμετείχατε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις κατά το έτος εισαγωγής σας. Τα στοιχεία αυτά, αμέσως μετά τη με την εισαγωγή σας στο Π.Σ. των μετεγγραφών, αντλούνται από τα Πληροφοριακά Συστήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, με βάση τον κωδικό εξετάσεων όπως αυτός έχει καταγραφεί στα Πληροφοριακά Συστήματα του Ιδρύματος φοίτησής σας .